İslamî ve insani değerlerin yaşanılır hâle gelmesinde öncelikle ilahî hitabın muhatabı olan yetişkinlerin her bir Müslüman için farz olan ilimleri tahsil edip hayat geçirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda YEKDER yetişkinlerin İslam'ı temel kaynaklarından ilmi bir bakışla öğrenecekleri programlarla bu öğrendiklerini aile fertleriyle, çocuklarıyla paylaşmalarına katkı sağlayacak eğitimler düzenlemektedir.