YEKDER’in din eğitimi faaliyetlerinden ağırlıklı olarak yakın bölgelerde ikamet eden bireyler istifade edebilmektedir. YEKDER’de ortaya çıkan birikimin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerin sistemli biçimde başka kurumlarda modellenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla genel olarak YEKDER faaliyetleri, odak olarak ise Ev Okulu, Marifet Okulu, Aşamalı Seminerler Programı ve Eğitimci Geliştirme Programı faaliyetleri ile ilgilenen kurumlarda modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda arzu edilen faaliyetin tesis edilmesi için iki yıl boyunca talep eden kurumun çalışmalarına eşlik edilmekte, kurumlara program, materyal, yönerge ve benzeri dokümanlar ile eğitici ve yönetici eğitimi desteği sunulmaktadır.

 

YEKDER’in modelleme çalışmalarından elde edilen faydaları aşağıdaki maddeler çerçevesinde özetlemek mümkündür:

  • Ülkemizde din eğitimi alanında ihtisaslaşmış bir kurumun tecrübelerinin farklı kurumlarda da tesis edilerek nitelikli din eğitimi faaliyetlerinin doğmasına ve gelişmesine katkı sağlar.
  • Bu türden faaliyetleri yapacak kurumların başarısız olma ihtimalini azaltır.
  • Kurumların faaliyet geliştirme süreçlerinde zaman ve emek tasarrufu yapmalarını sağlar.
  • YEKDER tarafından geliştirilen program, yönerge ve materyallerin kullanılmasıyla program geliştirme maliyetlerinden tasarruf edilir.