YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programı, “Aile dünyaya açılan kapıdır” ilkesinden hareketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış açısı geliştirerek insanî ve İslamî bir duruş sergilemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programı, “Aile dünyaya açılan kapıdır” ilkesinden hareketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış açısı geliştirerek insanî ve İslamî bir duruş sergilemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programında, bireyleri merkez alarak aileleri, dünyaya ve küresel gelişmelere karşı donanımlı hale getirmeye gayret gösterilmektedir. Ebeveynlere, ailelere ve kendisini geliştirmek isteyen yetişkinlere yönelik düzenlediğimiz derslerde kendi değerlerimiz ve kaynaklarımız ile yola çıkarak inanç, iletişim, psikoloji, sağlık, insan yaşamı ile ilgili konuları ele alınmaktadır.

  1. İnanç Dünyamız: Neye Niçin İnanıyoruz? – Nimet Yılmaz (Çarşamba 11.00)

İnsan merak eden, merak ettiğini sorup araştıran, elde ettiği bilgiyi içselleştirip inanan ve hayatını bu minvalde yaşayıp giden bir varlık. Bazen de insan kendini, içinde bulduğu ortamın hazır kıldıklarına bırakıp gelişine yaşayıp giden bir varlık.

Her ne hal ise anlaşılan o ki her birimiz bir inanç dünyasına sahibiz. Bu inanca dair dünyamız ne zaman kuruldu? Neler var bu dünyada? Nasıl   idame oluyor? Hali nice? Sonu ne olacak?..

Bu kadim sorular aynı zamanda hayati önem taşıyor. İnanç dünyamızı anlamak ve hakikat bilgisi ile donatmak, geçmişimizle barışmaya şu anımızı huzurla geçirmeye geleceğimizi hüzün ve korkudan emin kılmaya vesile olacak. İnanç dünyamıza yapacağımız bu yolculukta bizimle yol alacak arkadaşlarımızla" İnanç Dünyamız- Neye Nasıl İnanıyoruz" adlı dersimizi on hafta boyunca yapacağız.

İnanç dünyamızda dolaşırken akla ve gönle takılan soruların cevaplarına ulaşmak için gayretimiz olacak. Yolculuğumuz boyunca İslam inanç Esasları bize rehberlik edecek.

Temennimiz, öğrenme isteğimizin ve anlama çabamızın bizi hakiki imanın sağladığı iç huzura eriştirmesi ve inancımızın kalıcı huzuru getirecek düşünce ve davranışlara dönüşmesidir.

  1. Kadın, İbadet ve Sağlık İlm-i Hâli – Merve Özaykal (Cuma 14.00)

Bu seminer dizisinde, fıkıh ve ilmihal bilgilerini öğrenmenin Müslüman kadın için öneminden bahsedildikten sonra kadınların doğum, hayız, nifas gibi özel hallerinin ibadetlere ve günlük hayata etkileri ele alınacaktır. Daha sonra kürtaj, yardımcı üreme teknikleri, tüp bebek, taşıyıcı annelik gibi hanımları özel olarak ilgilendiren çağdaş tıbbi problemler incelenecek, bunun yanı sıra organ nakli, estetik müdahale gibi daha genel biyofıkıh problemler de fıkhi açıdan tahlil edilecektir. Böylece seminer katılımcısı, çağdaş dönemde ibadet ve sağlık alanlarında Müslüman hanımların karşılaşabileceği somut problemlere dair temel bilgilere ve tartışma konularına hâkim olacaktır.

  1. Vahyin Işığında Sahabe Biyografileri – Henim Demirhan (Cuma 11.00)

“Andolsun ki, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır” (Ahzâb, 33/21)

İnsanın kimlik ve kişiliğinin gelişip korunması için beslenme kaynaklarımızın önemi çok büyüktür. Bu gelişim için örnek rol model arayışı fıtri bir ihtiyaçtır, bu sebeple ilk çocukluktan erişkin olarak hayatımızın her döneminde ve her türlü ihtiyacımıza örnek aldığımız şahsiyetler mevcuttur.

İnsanoğlunun bu ihtiyacını gidermek adına Resuller gönderilmiş olup iman edenler Resullerin örnekliğinde bir yaşamın öncüleri olmuşlardır. Bu ihtiyacı İlahi kitapta belirtilen ilkeler çerçevesinde takdim edilen örneklerden karşılanmadığında “hayali rol model” faktörünü ihtiyaç ve şartlara göre oluşturarak toplumu istedikleri yönde kurgulamayı amaçlayan farklı niyetlerin senaryolarıyla karşı karşıya kaldığımızı müşahede etmekteyiz.

İşte bu sebeple seminerimizin amacı, bu temel ihtiyacımızı Vahyin Işığında Sahabe Biyografileri başlığı altında, Resulün eğitiminden geçen farklı ırk, kültür ve sosyal tabakadan insanları bir araya getiren inanç ve temel insani değerlerin oluşum süreci ile birlikte söz konusu şahsiyetlerin hayatlarını, hassasiyetlerini, hedeflerini ele almayı amaçlıyoruz.

Program 10 hafta boyunca yüz yüze gerçekleşmektedir. 

%80 Katılım zorunluluğu bulunmaktadır.

 

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilmihali-2022-guz-sezonu

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/2022-bahar-donemi-insan-ve-toplum-ilhttps://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-h-li-2023-bahar-sezonum-i-hali

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-hali-2021-guz-donemi

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-hali-2021-bahar-donemi

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-hali

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-hali-2021-guz-donemi

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-hali-2021-bahar-donemi

https://www.yekder.org.tr/etkinlikler/insan-ve-toplum-ilm-i-hali

Henim Demirhan

Henim Demirhan

Eğitmen
Sümeyye Esra Köten Güçlü

Sümeyye Esra Köten Güçlü

Eğitmen
Zeynep Ayhün Özbek

Zeynep Ayhün Özbek

Eğitmen
Ayşe Nur Özkan

Ayşe Nur Özkan

Eğitmen
Nimet Yılmaz

Nimet Yılmaz

Eğitmen
Hatice Kübra Arslan Durna

Hatice Kübra Arslan Durna

Eğitmen
Hilal  Ferşatoğlu

Hilal Ferşatoğlu

Eğitmen