İnsandaki din duygusunu açığa çıkarmak, bu duygunun insan davranışları üzerindeki etkilerini anlamlı hâle getirmek için toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bireysel ve toplumsal beklentileri karşılayacak şekilde çalışmasına yön veren Çocuk Eğitimleri, yaygın eğitim çalışmaları ile örgün eğitimlerde verilmeyen ya da eksik bırakılan konulara odaklanmaktadır. YEKDER Çocuk Eğitimleri, okul öncesi dönem ve ilkokulda din eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere özgün, kaliteli, mahiyeti ve uygulanışı itibariyle eğlenceli din eğitimi programı geliştirmekte ve uygulamaktadır. Aynı zamanda bu dönem çocuklarının hazır bulunuşluk düzeyleri esas alınarak özgün materyal üretiminde bulunmaktadır.