Eğitim Atölyeleri, sahada görev alan farklı alanlardan eğitimcilerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmayı ve katılımcıların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek pratik bilgi ve beceriler edinmelerini amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin öğretim/eğitim becerilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen Eğitim Atölyeleri, alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıl boyunca dönüşümlü olarak devam eden atölyelerde öğretmenlerin sınıf yönetimi, siyer, alternatif yöntemler, iletişim ve materyal kullanımı gibi pedagojik gelişimi ile birlikte Kur’an-ı Kerîm öğretimi gibi din ve ahlâk eğitimi alanında gelişimlerini sağlayacak atölyeler de yer almaktadır.

Eğitim Atölyeleri, sahada görev alan farklı alanlardan eğitimcilerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmayı ve katılımcıların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek düzeyde fikirler edinmelerini amaçlamaktadır. Bir hayat biçimi olan ‘Din’in eğitimi yalnızca din derslerinde yapılmamaktadır. Bu nedenle atölyeler din ve ahlâk eğitimini önemseyen her branştan eğitimcinin katılımını beklemektedir.

Yüz yüze ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan paket eğitim atölyelerde hedef; katılımcıların aktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarını, meslektaşları ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirmelerini ve öğretimi kolaylaştıracak pratik fikirler edinmelerini sağlamaktır.

Gerçekleştirilen Eğitim Atölyeleri:

Okul Öncesi Çevrimiçi Öğretmen Atölyeleri 2

Okul Öncesi Çevrimiçi Öğretmen Atölyeleri 1

İlk ve Ortaöğretim Öğretmen Atölyeleri

YEKDER Yaz Atölyeleri -Din Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar-

Öğretmen Atölyeleri 2021 Bahar Dönemi

Din Eğitiminde Materyal ve Oyun Atölyesi

Siyer Öğretim Yöntemleri Atölyesi

Din Eğitiminde Nitelikli Soru Hazırlama Atölyesi

Eğitimde Teknolojik Uygulamalar Atölyesi

Ders Anlatımında Alternatif Yöntemler Atölyesi

Öğretmen Atölyeleri Dizisi

Öğretmen Akademisi Programı