Anlatının insan hayatında ve çocukların dünyasında önemli bir yeri vardır. Keşif yolculuğumuzda anlatılar bize öncülük ederler. İnsanlığın en kadim geleneklerinden biri olan anlatıcılık hayatın her anında ve alanında karşımıza çıkmaktadır. Eğitim de anlatıcılığın yer aldığı ve anlatıcılıktan beslenen en önemli sahalardan biridir. Çocukların dünyasına dokunmakta hikayeleri ve anlatı önemli bir yer tutar.

Bu bağlamda YEKDER bünyesinde eğitimcilere ve ilgililere yönelik olarak “Hikâye Anlatıcılığı Eğitim Programı” nı hazırladık. Programımızda değerlerin anlatımında hikâye anlatıcılığının nasıl kullanılabileceğine dair yetenek kazandırılmasını hedefledik.

YEKDER Hikâye Anlatıcılığı Eğitim Programı 2024 Bahar döneminde yüz yüze olarak yapılacaktır. Alanında uzman eğitimciler tarafından sunulan program 10 ders başlığı ile 5 haftada tamamlanacaktır.

Programın Amacı:

 • Eğitimcilerin ve alana ilgi duyan katılımcıların anlatı becerilerinin gelişimine katkı sunmak,
 • Değer aktarımında hikâye anlatıcılığı unsurlarına yer vermek,
 • Hitap yeteneklerinin gelişimine katkı sunmak.

Program Kapsamında Yer Alan Eğitimler

 1. Anlatıcılık Yolundaki Keşifler ve Neden Anlatı - Elif Konar Özkan 
 2. Masallara Ekoeleştirel Bir Bakış / Masalları Anlamak - Ümit Yaşar Özkan
 3. Anlatıcının Dünyası - Dursunali Emecen    
 4. Hikaye Anlatıcılığında P4C Modeli- Nurgül Bahar           
 5. Hikâye Bağı Nasıl Kurulur? - Efruze Esra Alptekin             
 6. Anlatıcılıkta Ses Kullanımı - Kevser Şenel Yılmaz 
 7. Zoru Kolaylaştırarak Anlatmak - Nurcan Yıldırım 
 8. Masal ve Hikayelerin İyileştirici Gücü ile Psikolojik Yorumlanması - Recep Erdil    
 9. Değerler ile Hikâye - Pınar Başar Ünlüer
 10. Masal Kurgulama - Betül Köse

 Program Detayları: 

 • Programda devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Program sonunda katılımcı belgesi verilecektir.
 • Program yüz yüze YEKDER'de gerçekleştirilecektir.
 • Programa katılım ücretlidir. Program ücreti 1250 TL'dir.

Program Takvimi:

10 Şubat- 9 Mart Cumartesi /10.00 – 16.00

Ekip

Nur Vesile Yalav

Nur Vesile Yalav