Bireylerin en özgür alanları olan mahremiyet gün geçtikçe istismara açık bir duruma, dolayısıyla mahrumiyete dönüşmektedir. Aşikâr mahremiyet anlayışı bireylerin hayatlarına ait her türlü bilginin ortak alanlarda paylaşılmasını normalleştirmektedir. Bu durum çocuk, genç, yetişkin olmak üzere toplumun genelinin bilgilerinin kullanılarak istismar edilmesini kolaylaştırmaktadır. Özellikle çocuk ve gençlerin daha fazla istismar edildikleri ve mağdur oldukları görülmektedir. Bu bağlamda mahremiyet eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Erken çocukluk itibariyle mahremiyet bilincinin kazanılması açısından mahremiyet eğitiminin ailede başlaması ve okullarda devam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çocukların ve gençlerin fiziksel ve psikolojik açıdan istismarının önüne geçilebilmesi imkân dahilinde görülmemektedir. Özellikle din eğitimi temelli bir mahremiyet eğitimin verilmesinin mahremiyet tasavvuru açısından daha kalıcı olacağı düşünülmektedir.

Mahremiyet eğitimi konusunda hazırlanan bu raporda, mahremiyet kavramının açıklanması, mevcut durumda mahremiyet konusunda yaşanan problemlerin tespit edilmesi ve bu problemlere çözüm önerileri getirilmesi ve din eğitimi açısından “mahremiyet eğitimi” çalışmaları faaliyeti ile ilgili neler yapılabileceğine
dair öneriler sunulması hedeflenmektedir.


Özellikler

ISBN: 978-625-99996-7-8

Sayfa Sayısı: 18

Kitap Ölçüleri: 16.5x23,5

1.Baskı Yılı: İstanbul, 2023

Yayınevi: YEKDER Yayınları

Kategori

Raporlar

Fiyat

Ücretsiz