Çalıştay Teması

Yetişkinlere Yönelik Gerçekleştirilen Din Eğitimi Faaliyetleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri

Çalıştay Hakkında

Din eğitiminin önemli gelişim basamaklarından birini oluşturan “Yetişkin Din Eğitimi” ana başlığı altında yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerîm, temel dini bilgiler, tefsir, hadis, ilmihal, akaid, siyer, fıkıh öğretimini ihtiva eden programlar gerçekleştirilmektedir. Alanda faaliyet gösteren, başta Akademi, Diyanet ve STK kurumlarının ve eğitimcilerinin olmak üzere, tecrübelerini paylaşmaları ve çağın getirdiği yeni sorunlar çerçevesinde söz konusu çalışmaların geleceğini istişare etmeleri, yapılan çalışmaların daha nitelikli sürdürülebilmesi konusunda ciddi önem arz etmektedir.

YEKDER çalıştayları kapsamında üçüncüsü düzenlenen Yetişkin Din Eğitimi Çalıştayı’nda, “Akademi”, “STK” ve “Diyanet” üst başlıkları ile yetişkinlerin din eğitimine yönelik temel problemler ele alınacaktır.  Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı program, eşzamanlı üç odak grup ve iki alan oturumu şeklinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayda ele alınan sorunlar ve çözüm önerileri raporlanarak okurların istifadesine sunulacaktır.

Çalıştayın temel hedefi, alana yönelik mevcut birikimi masaya yatırmak, kalıcı, sürdürülebilir ve uzun vadeli müfredat ve çalışmaların ortaya konabilmesi için yapılabilecekleri tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda çalıştay teması “Yetişkinlere Yönelik Gerçekleştirilen Din Eğitimi Faaliyetleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri” olarak belirlenmiştir.

17 Aralık 2022 Cumartesi günü YEKDER dernek merkezinde gerçekleştirilecek çalıştay, tüm katılımcıların iştirak edeceği açılış oturumu ile başlayacak ve arkasından iki oturumda tamamlanacaktır. Oturumlar sırasında mevcut durum ve sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri tartışılacaktır.

YEKDER Hakkında

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yaklaşık 20 yıldır “çocuk”, “genç”, “yetişkin” ve “eğitimci”lere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı bilgi için: YEKDER Hakkında

Program Detayları:

Tarih: 17 Aralık 2022 Cumartesi

Saat: 10.00 – 14.30

Yer: Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği - YEKDER

Adres: Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Merkezi No: 39/1-2 Üsküdar 

YEKDER YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI PROGRAM AKIŞI

10:00-10:30

Karşılama ve İkram

10:30-10:45

Açılış Oturumu

10:50-12:00

Alan Oturumları

12:00-12:30

Ara

12:30-13:45

Alan Oturumları

13:45-14:00

Ara

14:00-14:30

Kapanış ve Değerlendirmeler

Açılış Oturumu: Bu oturumda açılış ve selamlama konuşmalarının ardından çalıştay sorumluları, çalışmanın genel tanıtımını kısaca sunarak çalıştayın yöntemi hakkında katılımcıları bilgilendirecektir.

Alan Oturumları: Her bir katılımcı kendisine önceden iletilmiş alanlara ilişkin değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaşmak üzere dâhil olduğu grupla birlikte çalışacaktır. Her bir grupta katılımcıların dışında bir moderatör ve bir raportör bulunacaktır. Moderatörler katılımcıların değerlendirmeleri ekseninde karşılıklı bir tartışma ve etkileşim ortamını oluşturmaya çalışacaktır. Böylece çalıştayın amacına uygun olarak alanların geliştirilmesi noktasında katılımcıların tecrübelerinden ve görüşlerinden istifade edilecektir.

Kapanış ve Değerlendirmeler: Son oturumda programın geneline yönelik bütün katılımcıların değerlendirmeleri alınacak ve program tamamlanacaktır.

İletişim:

Elif Sena Gelgör
0501 365 00 14
yekderyetiskinegitimleri@gmail.com