YEKDER DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM AHLAKI ÇALIŞTAYI

9 Aralık 2023 Cumartesi

Çalıştay Teması

Dijital Çağda İletişim Ahlakı: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri

Çalıştay Hakkında

Teknoloji günümüz dünyasında hızla gelişmesine devam etmekte ve bireylerin hayatlarında önemli bir yer edinmekle beraber kişilerin hayat çerçevelerine etkilerde bulunmaktadır. İçeriklerin, etkilerin, etkileşimlerin, dönütlerin ahlak zemininde nerede olduğu ise önem taşımaktadır. Dijital dünyada sağlıklı iletişim ahlakına dair çözümler, sorunlar ile alana geniş ve çeşitli şekillerde fayda sunabilmek amacıyla sosyal mecralarda yer alan uzmanların tecrübelerini paylaşmaları ve çağın diline uygun şekillerde, nitelikli, sürdürülebilir yöntemler ortaya konulması ciddi önem arz etmektedir.

YEKDER Dijital Çağda İletişim Ahlakı Çalıştayı’nda, ahlak teması; iletişim, ilahiyat, psikoloji, eğitim, sosyoloji ve dijital medya alanlarında ele alınacak, bireylerin dijital dünyada nerede ve nasıl konumlanması gerektiğine dair istişare edilecektir. Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı çalıştay, ilgili alanlarda faaliyet gösteren konuşmacılar tarafından ele alınacaktır. Çalıştayda istişare edilen sorunlar ve çözüm önerileri e-rapor haline getirilerek okurların istifadesine sunulacaktır. Çalıştayın temel hedefi, dijital çağda sanal ile gerçeklik arasında bir bağlantı kurarak söz konusu bağlantıyı ahlaki değerler üzerinden inceleyip sürdürebilmektir.

9 Aralık 2023 Cumartesi günü YEKDER dernek merkezinde gerçekleştirilecek çalıştay, tüm katılımcıların iştirak edeceği açılış oturumu ile başlayacak ve arkasından iki oturumda tamamlanacaktır. Oturumlar sırasında mevcut durum ve sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri tartışılacaktır.

YEKDER Hakkında

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yaklaşık 20 yıldır “çocuk”, “genç”, “yetişkin” ve “eğitimcilere” yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı bilgi için: YEKDER Hakkında

Çalıştay Detayları:

Tarih: 9 Aralık 2023 Cumartesi

Saat: 10.00 - 14.30

Yer: YEKDER Dernek Merkezi

Adres: Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Merkezi No: 39/1-2 Üsküdar

10:00-10:30

Karşılama ve İkram

10:30-10:45

Açılış Oturumu

10:45-12:15

Birinci Oturum

12:15-12:35

Ara

12:35-14:05

İkinci Oturum

14:05-14:15

Kahve Arası

14:15-14:45

Değerlendirmeler ve Kapanış

Açılış Oturumu: Bu oturumda açılış ve selamlama konuşmalarının ardından çalıştay sorumluları, çalışmanın genel tanıtımını kısaca sunarak çalıştayın yöntemi hakkında katılımcıları bilgilendirecektir.

Birinci ve İkinci Oturumlar: Her bir katılımcı kendisine önceden iletilmiş alanlara ilişkin değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaşacaktır. Oturumda katılımcıların dışında bir moderatör ve bir raportör bulunacaktır. Moderatör, katılımcıların değerlendirmeleri ekseninde karşılıklı bir tartışma ve etkileşim ortamını oluşturmaya çalışacaktır. Böylece çalıştayın amacına uygun olarak alanların geliştirilmesi noktasında katılımcıların tecrübelerinden ve görüşlerinden istifade edilecektir.

Kapanış ve Değerlendirmeler: Son oturumda programın geneline yönelik bütün katılımcıların değerlendirmeleri alınacak ve program tamamlanacaktır.

Çalıştay Konu Başlıkları:

 • İletişim Dilinde Ahlak
 • Dijital Çağda Kriz İletişimi
 • Kişilerarası İletişim Aracı Olarak Sosyal Ağlar
 • Yapay Zekâ, Metaevren Çalışmaları ve Dönüşen İletişim
 • Fıkıh – Ahlak Ekseninde İletişim İlkeleri

Katılımcılar:      

 • Doç. Dr. Ayhan Öz Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
 • Esra Demirci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Tubanur Dönmez Umut Ankara Üniversitesi
 • Mehmet Büyükçorak İbn Haldun Üniversitesi
 • Merve Akbaş Nihayet Dergi
 • Mustafa Çuhadar Diyanet Radyo ve Televizyon Daire Başkanı
 • Mustafa Özbek İletişim Platformu & İHH
 • Selvanur Yazıcı Sezgin THY & Yeni Medya Çalışmaları
 • Cüneyt Polat Dijital Medya Uzmanı

Moderatör: Rabia Kuruner

İletişim:

Elif Sena GELGÖR
YEKDER Yetişkin Eğitimleri Koordinatörü
+90 501 365 0014
yetiskin@yekder.org.tr